Get Adobe Flash player

Artikelen

druppel header blauw 


Jubileum Huruma MEVA 10 jaar


Beleidsplannen, projectplannen, vergaderen, boekhouden, verslagen maken, verantwoording afleggen, uitleg geven, overleggen in Nederland, overleggen in het buitenland: Huruma MEVA in vergaderstand in een notendop. Het werk dat achter de schermen al 10 jaar lang gebeurt
.


Leuk werk? Nee, lang niet altijd. Nuttig werk? Jazeker. Want…. daardoor kan het echt belangrijke werk doorgang vinden. Het prachtige werk dat in Kenia mag gebeuren, daar waar de kinderen echt geholpen worden door al dat saaie werk hier in Nederland. Daar mogen Justus, Teddy en Immaculate naar de universiteit. Daar heeft Mary een liefdevol plekje gevonden in Mahali pa Maisa, in de hoop dat ze snel naar een adoptiegezin mag vertrekken. En wat dacht je van de meisjes die in KESCA een lifeskillscourse mochten volgen? Zij kunnen nu op eigen benen kunnen staan. En zo kan dit artikel met zoveel voorbeelden volgeschreven worden. Voorbeelden van kinderen, echte kinderen, die een beter leven hebben gekregen door u.


Tja, dan moeten de beleidsplannen en alle andere papieren maar gevuld worden als we daarmee kunnen bereiken dat we deze kinderen in Kenia kunnen helpen.


Na 10 jaar zit je te mijmeren achter je computer. Wat moet je schrijven? Het is zoveel, waar te beginnen? Nou okay, bij het begin dan maar.


We hebben in de afgelopen jaren ontelbare verhalen geschreven via onze weblog. Nu we terug zitten te lezen, valthet vooral op dat we ons gelijk thuis voelden in Kenia. Nu we het toch over het weblog hebben, wat hebben we genoten van alle reacties van jullie op onze verhalen. En okay, wat hebben we soms ook genoten van het schrijven van de meest bizarre en komische situaties waarin we terecht kwamen. Dieren spelen daarin vaak een rol, er zijn wat tranen van het lachen geweest om al die situaties.


Daar staan de tranen van verdriet en machteloosheid tegenover bij alle ellende die we steeds weer tegenkomen. Zo is het leven, ook in het werk van Huruma MEVA. Een lach en een traan liggen dichtbij elkaar. Maar de lach van de kinderen in Kenia stijgt daarboven uit.


Wat mogen we dit werk met veel mensen doen! Al die mensen in het bestuur in de afgelopen jaren, sommigen voor lange en anderen voor kortere tijd. Wat zijn deze mensen allemaal belangrijk voor al dat werk dat er achter de schermen gedaan wordt! En daarbij komt elke keer weer in gedachten hoe verslagen we waren toen Harry Menninga in 2011 zo plotseling overleed.

IMG 0102 1


Al die vrijwilligers die mee zijn geweest op zoveel verschillende reizen. Wat kostbaar dat jullie meegingen, meeleven, meewerken, meehuilen en meelachen. We blijven graag samen met jullie aan het werk in Kenia.

Alle vrijwilligers in Nederland, hoe vaak stonden jullie niet te blauwbekken op kerstmarkten, te zweten op zomermarkten, hard te werken aan spullen om te kunnen verkopen. De mensen achter de grote acties op het Greijdanus, de Warmlopers, het stamppotten- en lopende buffet.

En natuurlijk alle donateurs die in de afgelopen 10 jaar Huruma MEVA de kans hebben gegeven om dit werk te kunnen doen. Van de jongen die elke maand een stukje van zijn zakgeld geeft, tot de bedrijven die ons steunen in het werk. De collectes die we kregen, de acties die door mensen op touw werden gezet waarvoor gedoneerd kon worden. Jullie zijn het allemaal die het mogelijk maken om dit werk te kunnen blijven doen! We zijn hier diep dankbaar voor en hopen dat jullie dit nog lang willen blijven doen!


Iedereen, die op wat voor een manier onze stichting helpt, door het redigeren van de stukken, door het meedenken, meebidden, meeleven, dank daarvoor.


Wat is er in de afgelopen jaren bereikt?


In 2008 en 2010 zijn we zijn begonnen met het sponsoren van kinderen in respectievelijk Huruma Children’s home en in Christian Hands. Dat waren 23 kids in Huruma en 25 kids in Christian Hands. In de loop van de jaren zijn we gestopt met het ondersteunen van de kindertehuizen omdat het ons meer en meer duidelijk werd dat kinderen in kindertehuizen grootgebracht, op latere leeftijd heel veel problemen hebben. Onderzoeken wijzen uit dat het voor kinderen veel beter is om binnen families grootgebracht te worden. Dit is te realiseren door maatwerk te leveren waarbij soms familieleden ondersteund worden in het vinden van werk, het repareren van een huisje, het geven van een microkrediet of het betalen van het schoolgeld. Daardoor kunnen kinderen toch bij moeders, tantes en ooms, of oma’s opgroeien. Dit is een heel proces geweest waarbij social workers in Kenia een belangrijke rol spelen.

In 2010 zijn we gestart met het ‘highschoolproject’. Bij de start van dit project wilden we elk kind de kans geven op een highschoolopleiding. Dat bleek niet altijd te werken omdat teveel jongeren het niveau van de highschool niet aan konden. We moesten kiezen. En doen dat door jongeren die vanuit de highschool door kunnen stromen naar een MBO of HBO-opleiding, een kans te geven. Er zijn tot nu toe 74 jongeren geholpen met een highschool- en mbo-opleiding. Zes jongeren zitten op de universiteit en de 20 kids die nu op de highschool zitten, hebben allemaal de potentie om naar het MBO of de universiteit te gaan. De meeste jongeren die ons highschoolproject hebben afgerond hebben werk of leren verder.

IMG 0161 1


Vanaf 2010 ondersteunen we 23 kinderen met HIV die door Robyn Moore worden begeleid. Zij regelt de medische checks, de extra voeding en vitamines en ze geeft hen liefde. Ze laat zien hoe belangrijk elk kind is, of je nu ziek bent of gezond. Ze geeft hen extra aandacht en liefde die deze kinderen zo vaak missen.

In 2012 zijn we gestart met de ondersteuning van Mahali pa Maisha, beter bekend als het Baby Rescue Centre. Wat een prachtig werk wordt er gedaan door Jen en Dave Bell, zij vangen alle baby’s met liefde op. Ondertussen hebben er 176 kinderen onderdak bij hen gevonden. Van deze 176 kinderen konden er uiteindelijk 58 terug naar familie, 94 mochten er worden geadopteerd waarvan 10 internationaal. Op dit moment verblijven er ongeveer 24 baby’s, waarvan 8 ‘special need’ kinderen. Laten we hopen en bidden dat er ook een liefdevol gezin gevonden zal worden om hen een goede toekomst te bieden.

 MG 5109 1


In 2012 is ook het begin van de samenwerking met het Girls Rescue Centre Cara. Hier werken we aan het opzetten van een Girls Rescue Centre. In dit tehuis worden mishandelde, en daardoor uit huis geplaatste, meisjes opgevangen. Vanaf 2012 zijn er 175 meisjes opgevangen. Deze meisjes krijgen na een aantal maanden een nieuwe plek om te wonen. De omslag naar het terugbrengen van de meisjes naar de community, heeft tijd nodig gehad maar nu is het zover. Het terugbrengen naar de community betekent dat deze meisjes niet naar een kindertehuis worden gebracht maar teruggaan naar hun dorp. Ze gaan, in de meeste situaties naar familieleden. Huruma MEVA heeft hierin een grote rol gespeeld en zorgt voor het salaris van de social worker die cruciaal is in dit proces. Daarnaast zijn er ook tientallen meisjes geholpen door een cursus in het skillslab dat Huruma MEVA een aantal jaren heeft gedraaid.

Het jaar 2014 was de start van de lifeskillscursussen bij KESCA, waarbij 50 meisjes en 25 jongens vanuit de kindertehuizen een cursus krijgen om zelfredzaam en zelfverzekerder te worden. Vanaf 2015 zijn de cursussen speciaal gericht op de meisjes. Prachtige vaardigheidstrainingen waar deze meiden veel leren en krachtiger door worden. Ze leren o.a. hoe ze zelfstandig kunnen functioneren door huisvesting te zoeken, een cv te schrijven, leren om te gaan met geld maar ook dat ze zich niet minderwaardig hoeven te voelen omdat ze in een kindertehuis hebben gewoond. Daarnaast hebben er 30 meiden het traumaverwerkingsprogramma ‘Singing to the Lion’ kunnen volgen.

In 2015 zijn we gestart met het verlenen van een microkrediet aan Bright Star primary school. Hierdoor kunnen Erastus en Dorcas Kwaka een lagere school starten, met kleine klassen waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. De deal is dat Huruma MEVA het microkrediet levert waarbij Erastus en Dorcas Kwaka de lening in drie jaar terugbetalen en 10% van de leerlingen blijvend een plek bieden zonder betaling van schoolgeld. De uniformen voor de kinderen worden door Huruma MEVA aangeschaft. Kinderen uit zeer arme gezinnen krijgen hierdoor kans op goed onderwijs. Als zij de lagere school afsluiten met een goed resultaat, kunnen zij in aanmerking komen voor een plek in het highschoolproject van Huruma MEVA Tot nu toe hebben we op deze manier 32 kinderen kunnen helpen.

En zo kunnen we nog even doorgaan met mooie initiatieven. De bouw van de schoollaboratia in Kiambu West waardoor er een volwaardig programma aan lessen, inclusief natuur- en scheikunde , kon worden aangeboden. De verbetering van de huisjes in de sloppenwijken. Vijf gezinnen kunnen droger wonen en hebben, voor het eerst in hun leven, ’s avonds licht. De operatie van Karis waardoor hij nu kan lopen, de ziekenhuisopname van Caroline waardoor ze nog leeft, de kunstarm van David, de oorcheck van Mozes, de controles voor de o-benen van Edwin. Het verschil tussen leven en dood. Maar ook het verschil tussen altijd gehandicapt zijn en toch de mogelijkheid krijgen aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen.

De microkredieten die verleend zijn waarmee mensen scholen of bedrijfjes hebben opgebouwd. Of het voedselproject in Limuru waarbij oude vrouwen voedsel krijgen, het bijbelproject in de bergen waar vrouwen elkaar leren steunen. De wollen mutsen en sjalen die we overal uit mochten delen. Het fotoproject, het bouwen van diverse greenhouses, het slaan van een waterput en ga zo maar door.

En zo mogen we met jullie allemaal tot een zegen zijn. Een zegen voor een groep kinderen in Kenia. Langzaam druppelen we waarbij de olievlek steeds iets groter wordt. De komende 10 jaar wil Huruma MEVA doorgaan met jullie steun. Graag!!FEEST – SAVE the DATE


We willen jullie graag persoonlijk bedanken en samen met jullie deze mijlpaal vieren. Kom allemaal naar Klarenbeek op 22 september van 16-22 uur. De uitnodiging volgt binnenkort.

 schaduwen 1