Get Adobe Flash player

knopengelsEducatie 


Onderstaand de projecten in Kenia gericht op scholing. De toekomstkansen van kinderen in Kenia worden vergroot door educatie. Met een diploma hebben ze meer kans op een baan. Van het inkomen dat ze daardoor krijgen kunnen ze zichzelf en hun gezin onderhouden. Naast kennis vinden we het ook belangrijk dat kinderen leren hoe ze zich staande kunnen houden in een land als Kenia, met veel drugs, criminaliteit, misbruik en financiële problemen.


Sponsoring highschool kinderen

Kinderen uit tehuizen, sloppenwijken of uit gezinnen zonder financiele mogelijkheden nemen wij op in het highschoolproject. Voorwaarden om aan het highschoolproject te kunnen deelnemen zijn goede resultaten op de primary school en zeer gemotiveerd zijn om te werken aan een betere toekomst. Van de sponsorinkomsten van het highschool project betaalt Huruma MEVA voor de betreffende student het schoolgeld, een schooluniform, boeken en overige benodigdheden. Het is een samenwerking tussen enerzijds de student en verzorgers en anderzijds Huruma MEVA. Huruma MEVA streeft naar het leveren van maatwerk. Hierbij betalen verzorgers mee naar draagkracht.


Ook verzorgt Huruma MEVA coaching en workshops om deze kinderen te leren goede keuzes te maken en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ze worden in principe gesponsord voor de periode dat zij op de highschool zitten. De high school kan vergeleken worden met middelbaar onderwijs in Nederland, alleen zijn er dagscholen en scholen waar kinderen intern zitten. Ze wonen tijdens de schoolperiode op school. In de vakanties zijn ze in het kindertehuis of bij hun familie/verzorgers (als ze die hebben) of bij kennissen. Leerlingen die zeer goede resultaten behalen op de highschool komen in aanmerking voor een beurs om aan de universiteit te studeren.

 

Bright Star Hills primary school

In Kenia ligt 30 kilometer vanaf de hoofdstad Nairobi een dorpje dat Kibiku heet. Je kunt er komen door het laatste stuk achterop een brommer, in een tuktuk of in een taxi te reizen over zandwegen en rotsachtige paden. Het is een mooi, heuvelachtig gebied met veel groen en bebossing. In dit dorpje heeft de heer Kwaka, een parttime medewerker van de stichting Huruma MEVA, sinds augustus 2013 een eigen lagere school. Kinderen vanaf de creche-leeftijd tot en met klas 8 krijgen hier les.


In het Keniaanse-systeem gaan kinderen tot 14 jaar naar de lagere school, waarna ze examen moeten doen in 6 vakken. Primair onderwijs op openbare scholen in Kenia is in principe gratis maar in de praktijk moeten er altijd uniformen en vaak ook tafeltjes aangeschaft worden. Boeken zijn niet of veel te weinig aanwezig. Klassen worden bevolkt door soms wel 80 leerlingen. Regelmatig komen leerlingen als analfabeet van school. Veel ouders willen hun kinderen daardoor graag naar private scholen sturen zodat ze in kleinere klassen beter les krijgen.


De heer Kwaka kreeg de kans om een school over te nemen en heeft die kans met beide handen aangegrepen, met als doel om kinderen goed onderwijs te kunnen geven. De stichting Huruma MEVA heeft hem hierbij geholpen, waarbij de afspraak is gemaakt dat hij in elk schooljaar een aantal kinderen aanneemt uit de allerarmste gezinnen waarvan de ouders geen mogelijkheid hebben om zelfs maar een uniform of een tafeltje te betalen. 


Ondertussen zitten er 175 kinderen op deze school. Huruma MEVA helpt door aanschaf van boeken, uniformen voor de kinderen uit de sloppenwijk te betalen en het opknappen van de school door vrijwilligers.


Cara Girls Rescue Centre, skills lab

Sinds oktober 2012 werkt Huruma MEVA samen met Cara Projects om vaardigheidsonderwijs te bieden voor meisjes. Huruma MEVA en Cara Projects zorgen er samen voor dat kansarme meisjes in en rond Ngong specifieke beroepsgerichte trainingen krijgen zodat zij een beroep uit kunnen oefenen. Deze meisjes, die bijvoorbeeld uit kindertehuizen komen, in Masailand wonen of heel jong moeder zijn geworden, krijgen de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding. Daarmee kunnen ze zich ontwikkelen en vergroten zij hun kansen in de samenleving. De meeste meisjes zijn tussen de 12 en 21 jaar en krijgen voor een periode van 11 maanden vakgerichte trainingen aangeboden. Deze korte vakgerichte trainingen worden in het trainingscentrum van Cara Projects in Kibiku gegeven.


Sommige meisjes die geen verblijfplaats hebben, wonen tijdens de trainingen intern in Cara Centre waarbij zij ʼs avonds door begeleidingsgesprekken voorbereid worden op de toekomst. Voorbeelden van trainingen zijn: aanleren van administratieve en boekhoudkundige vaardigheden voor het starten van een eigenbedrijfje, naaien, koken, kappersvaardigheden en computerlessen. Zo krijgen deze meisjes, die normaal gesproken in de sloppenwijken wonen of in Masailand hun hele leven thuis moeten blijven om huishoudelijke taken uit te voeren,n nu de mogelijkheid om gratis een vak te leren.


Huruma MEVA ondersteunt Cara projects zowel financieel als materieel bij het uitvoeren van dit project.

KESCA, cursus voor tieners waarin ze worden voorbereid op zelfstandig bestaan

Sinds kort gaat er ook een groepje tienermeisjes uit verschillende kindertehuizen, die klaar zijn met hun vervolgopleiding en zich moeten voorbereiden op een zelfstandig leven, naar het Skills Lab van Cara Projects. De beroepstrainingen in het Skills Lab volgen ze als onderdeel van een cursus die wordt aangeboden KESCA, de Kenya Society of Careleavers (http://www.kesca.org). Doel is om de meisjes, die door hun leven in het kindertehuis nooit geleerd hebben zelfstandig te leven, begeleid worden in de stap naar het leven buiten het kindertehuis. De beroepstrainingen helpen hen met het vergroten van de kans op een baan, een van de onderdelen in de voorbereiding op een zelfstandig bestaan.