Get Adobe Flash player

knopengelsMedische verzorging 


Hieronder leest u over de projecten in Kenia die gericht zijn op gezondheid, HIV en medische verzorging.


Sponsoring HIV-kinderen

Huruma MEVA ondersteunt momenteel 23 HIV-positieve kinderen. Deze kinderen wonen in diverse kindertehuizen. De kinderen zijn in het Lea Toto programma (een Amerikaans programma voor HIV-gezondheidszorg) opgenomen. De Amerikaanse verpleegkundige Robyn Moore, waar Huruma MEVA nauw mee samenwerkt, zorgt dat deze kinderen maandelijks voor een medische controle door een artsenteam naar de HIV-kliniek in Nairobi gaan. Dit is van groot belang, omdat er dan snel kan worden ingegrepen als er veranderingen in hun gezondheidssituatie zijn. In de kliniek krijgen ze hun medicatie, extra aandacht en voorlichting over hoe te leven met HIV. Robyn Moore bezoekt de kinderen ook regelmatig in het kindertehuis. Door een medical clinic te organiseren controleert ze hun gezondheid en draagt ze zorg voor extra voeding, zoals pindakaas, fruit en eieren. Huruma MEVA heeft een HIV-sponsorprogramma dat het mogelijk maakt dat HIV-kinderen deze medische controles, de medicatie en het extra eten krijgen.

 

Medische controles

In samenwerking met de Amerikaanse verpleegkundige Robyn Moore, die ook voor de HIV-kinderen zorgt, heeft Huruma MEVA afspraken gemaakt om overige kinderen in het kinderhuizen medisch te onderzoeken. Er zijn medisch dossiers opgebouwd waardoor de gezondheid van de kinderen bewaakt kan worden. Ook kan er tijdig worden ingrepen wanneer een kind zo ziek blijkt te zijn of lichamelijke problemen heeft, dat een bezoek aan een arts of ziekenhuis noodzakelijk is. Tijdens deze controles krijgen de kinderen ook aanvullende voedingssupplementen en vitamines.

Lees hier een blog over het werk van Robyn Moore.