Get Adobe Flash player

ANBI

 

Huruma MEVA is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten onze sponsors en donateurs belastingvoordeel. Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt Stichting Huruma MEVA melding van het volgende:

 

Doelstelling van de organisatie

Hier leest u meer over de visie en missie van Huruma MEVA. Een overzicht van de activiteiten van de stichting, de projecten die we steunen, vindt u op de pagina Projecten.

Meer informatie over het werk van Huruma MEVA leest u in meerjarenbeleidsplan (2017-2020). 

 

Bestuur en beloningsbeleid

Huruma MEVA heeft een bestuur met zeven bestuursleden, elk met hun eigen taak. Hier leest u meer over henDe bestuursleden werken allemaal op vrijwillige basis.

 

Jaarverslag en financiële rapportage

Financiële rapportage naar de sponsors en donateurs wordt jaarlijks gedaan via de website.

 

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014 

Jaarverslag 2013 

 

Overig

Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is: 8200.74.664

Contactgegevens van Huruma MEVA vindt u hier.

 

Nieuws

Vanaf 1 januari 2014 zijn periode giften volledig aftrekbaar bij de Belastingdienst wanneer de gift via een schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij wordt vastgelegd. Hoe dat in zijn werk gaat leest u hier.