Get Adobe Flash player

Jaarverslag 2014

 

Inkomsten

In 2014 zijn de inkomsten met ca. € 2.400 toegenomen t.o.v. 2013. Dit komt met name doordat Huruma Meva zich – naast haar gebruikelijke zorg en scholing – heeft gericht op een tweetal specifieke en kortlopende projecten.

Deze projecten waren de operatie van Karis (zie ook eerdere nieuwsberichten) en de zorg voor de gezondheidsproblemen van baby Caroline. Voor beide projecten zijn in totaal € 7.000 aan inkomsten binnengekomen. Een deel van deze inkomsten zijn in 2014 uitgegeven, het restant zal in

2015 worden besteed.

 

Uitgaven

De uitgaven zijn met ca € 4.000 toegenomen t.o.v. 2013. Dit hangt grotendeels samen met de uitgaven voor Karis en Caroline (zie onder inkomsten), maar daarnaast zijn de kosten voor educatie en scholing met ca. € 1.500 toegenomen.

Huruma Meva kan steeds meer kinderen naar geschikt onderwijs brengen, maar daar staan wel hogere kosten tegenover.

Uw giften blijven dus van grote waarde!!

 

Vrijwilligersvergoeding Anneke Lubbers

Anneke Lubbers is, per 1 januari 2014, 1 dag in de week minder gaan werken bij haar huidige werkgever omdat de werkzaamheden binnen de stichting zo veelomvattend werden dat het aantal uren binnen de stichting niet meer viel te combineren met haar volledige baan.

Door deze regeling is het mogelijk om de continuïteit van de stichting te waarborgen.

Het bestuur heeft besloten om Anneke hier meer tijd voor te geven en haar financieel tegemoet te komen door een vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Deze vergoeding bedroeg over heel 2014

€ 1.500.